...

რატი სხირტლაძე - პუბლიკაციები

წელიპუბლიკაციის სათაურიავტორ(ებ)იგამომცემლობაგვერდები
1993ზოგიერთი ევოლუციური განტოლების პოლინომიალური შენახვის კანონების შესახებრ. სხირტლაძეSeminars of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Reports, Vol. 22, 1993. (Impact Factor Journal*)87-93
7 გვერდი
1997განზოგადებული ეილერის ოპერატორის გამოყენებით ზოგიერთი მრავალგანზომილებიანი ევოლუციური განტოლებიც პოლინომიალური შენახვის კანონების ძიების შესახებრ. სხირტლაძეReports of the Seminar of Enlarged Sessions of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Vol. 13. N3, 199734-38
5 გვერდი
2001განზოგადებული ეილერის ოპერატორის გამოყენებით ზოგიერთი ევოლუციური განტოლების პოლინომიალური შენახვის კანონების ძიების მეთოდების და მათი რეალიზების შესახებ ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებითრ. სხირტლაძეProceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Vol. 50-51, 2000-2001. (Impact Factor Journal)80-90
11 გვერდი
2001ევოლუციურ განტოლებათა ერთი ოჯახის ამანოხსნის სასრულსხვაობიანი სქემის L2 ნორმის შენახვის შესახებ.რ. სხირტლაძეProceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Vol. 50-51, 2000-2001. (Impact Factor Journal)73-79
7 გვერდი
2004კომპიუტერული პროგრამა DS-Foklore 2.0" და ქართული ფოლკლორის მონაცემთა კომპიუტერული ბანკიე. დადუნაშვილი, რ. სხირტლაძებუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, II კონფერნეცია10-12
3 გვერდი
2005ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა და მისი ზოგიერთი გამოყენება კ. ფხაკაძე, ვ. ლეკიშვილი, რ. სხირტლაძე, გ. კანდელაკი, ვ. ფხაკაძებუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, III კონფერნეცია30-32
3 გვერდი
2006ქართული ენის ზმნათა ფორმების ელექტრონული ვერსიალ. ეზუგბაია, თ. უთურგაიძე, რ. სხირტლაძებუნებრივ ენათა დამუშავება - ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, IV კონფერენციის მასალები11
1 გვერდი
2006ქართული ენის სახელთა ელექტრონული ვერსიათ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, თ. ტეტელოშვილი, რ. სხირტლაძებუნებრივ ენათა დამუშავება - ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, IV კონფერენციის მასალები13-14
2 გვერდი
2007ქართული ენის მართლწერის შემმოწმებელი პროგრამის საპილოტო ვერსიარ. სხირტლაძე, თ. უთურგაიძე, ლ. ეზუგბაია, მ. მანჯგალაძე, თ. ვაშაკიძე, თ. ტეტელოშვილიბუნებრივ ენათა დამუშავება - ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, V კონფერენციის მასალები17-18
2 გვერდი
2007ქართული ენის სახელის ფლექსიური ანალიზისათვისთ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, რ. სხირტლაძე, თ. ტეტელოშვილკავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები
გვერდი
2007ქართული სახელური ფორმების ელექტრონული ვერსიათ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, თ. ვაშაკიძე, თ. ტეტელოშვილი, რ.სხირტლაძეIV Международная научная конференция “Язык, культура, общество”, Тезисы, Москва
გვერდი
2007ქართული სახელური ფორმების ელექტრონული ვერსიათ. უთურგაიძე, მ. მანჯგალაძე, თ. ვაშაკიძე, თ. ტეტელოშვილი, რ.სხირტლაძეIV Международная научная конференция “Язык, культура, общество”, Тезисы, Москва
გვერდი
2007ქართული ზმნური ფორმების ელექტრონული სისტემალ. ეზუგბაია, თ. უთურგაიძე, რ. სხირტლაძეIV Международная научная конференция “Язык, культура, общество”, Тезисы, Москва
გვერდი
2007ქართული ზმნური ფორმების ელექტრონული სისტემალ. ეზუგბაია, თ. უთურგაიძე, რ. სხირტლაძეIV Международная научная конференция “Язык, культура, общество”, Тезисы, Москва
გვერდი
2009ქართული ენის ფორმალიზებული მოდელირ.სხირტლაძე, თ.უთურგაიძე, მ.მანჯგალაძე, ლ.ეზუგბაიაკონფერენციის მასალები Megaling-2009, კიევი
გვერდი
2009ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემარ.სხირტლაძე, თ.უთურგაიძე, მ.მანჯგალაძე, ლ.ეზუგბაიაბათუმი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, I, ბათუმი
გვერდი
2011მრავალდარგოვან ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონილია ქაროსანიძე, რატი სხირტლაძესაერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - 2011134-136
3 გვერდი
2012"ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის" ელექტრონული ვერსიაავთანდილ არაბული, რატი სხირტლაძე, ლევან ვაშაკიძეII საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში41-42
2 გვერდი
2013კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონირევაზ სვანიძე, რატი სხირტლაძე, ალექსანდრე ღლონტიტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე61-63
4 გვერდი
2013ქართული ენის მანქანური თარგმანის პროგრამა - პრობლემები და პერსპექტივებირატი სხირტლაძექართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები, კონფერენციის მასალები, საქართველოს პარლამენტი, თბ. გვ. 93-9793-97
5 გვერდი
2013დონეებად დაყოფილი საკითახვი ქართული ტექსტების შედგენისა და რედაქტირების ფორმულისათვისკახა გაბუნია, ნათია გორგაძე, რატი სხირტლაძესაერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - 201331-35
5 გვერდი
2013ზმნის სემანტიკური მოდელირება: პრობლემები და გადაწყვეტის გზებილალი ეზუგბაია, თედო უთურგაიძე, მარიამ მანჯგალაძე, რატი სხირტლაძესაერთაშორიოს კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - 201350-54
5 გვერდი
2013ზმნის სემანტიკური მოდელირება: პრობლემები და გადაწყვეტის გზებილალი ეზუგბაია, თედო უთურგაიძე, მარიამ მანჯგალაძე, რატი სხირტლაძესაერთაშორიოს კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - 201350-54
5 გვერდი
2014კავშირგაბმულობის ინგლისურ-რუსულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონირევაზ სვანიძე, რატი სხირტლაძე, ალექსანდრე ღლონტიტერმინოლოგიის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის საელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი171-175
5 გვერდი