...

ასოციაციის წევრები

რატი სხირტლაძე

გამგეობის თავმჯდომარე
სამეცნეცნიერო ხარისხი: მათემატიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
განათლება: პროექტების მართვის მაგისტრი (ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა )
სახელმწიფოს მართვის მაგისტრი (სახელმწიფოს მართვის ქართულ-ამერიკული ინსტიტუტი )
იხილეთ სრულად       პუბლიკაციები

მარიამ მანჯგალაძე

გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, პროფესორი.

ლალი ეზუგბაია

გამგეობის წევრი
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი

თედორე უთურგაიძე

გამგეობის წევრი
თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, პროფესორი.

კახა გაბუნია

ასოციაციის წევრი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ენათმეცნიერი.

მანანა რუსიეშვილი

ასოციაციის წევრი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი

ჭაბუკი ქირია

ასოციაციის წევრი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

ქეთევან გოჩიტაშვილი

ასოციაციის წევრი
ფილოლოგიის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ენათმეცნიერი.

მანანა მიქაძე

ასოციაციის წევრი
ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თამარ ლომთაძე

ასოციაციის წევრი
ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

ალექსანდრე ღლონტი

ასოციაციის წევრი
პროგრამისტი

ლევან ლაშაური

ასოციაციის წევრი
პროგრამისტი