...

ორთოგრაფიული ლექსიკონი

ორთოგრაფიული ლექსიკონი შექმნილია არსებული ნორმატიული გამოცემების (თოფურია-გიგინეიშვილის „ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი“, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“, „თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები“...) ბაზაზე, მოქმედი ორთოგრაფიული წესების გათვალისწინებით.

პროექტი - „ქართული ენის ელექტრონული ორთოგრაფიული ლექსიკონი“ - დააფინანსა რუსთაველის ფონდმა.

ავტორები: ჭაბუკი ქირია, ვახტანგ იმნაიშვილი, ქეთევან გოჩიტაშვილი, რატი სხირტლაძე


არასწორი ფორმით ძიება
სწორი ფორმით ძიება
მოგვწერეთ თუ ვერ იპოვეთ
სულ ბაზაში მოიპოვება: 170776 ჩანაწერი