...

საავტორო უფლებები

ენის მოდელირების ასოციაციის წესდების შესაბამისად,

13.1 ასოციაციის თაოსნობით შექმნილ ნაწარმოებზე, თუ არ იარსებებს ცალკე  ხელშეკრულება  თანაავტორთა საავტორო-სამართლებრივი ურთიერთობათა  განისაზღვრის შესახებ:

 • ყველა თანაავტორს აქვს  საავტორო უფლება  ნაწარმოების იმ ნაწილზე, რომელიც მის მიერ არის შექმნილი და რომელსაც დამოუკიდებელი მნიშვნელობა აქვს.
 • ყველა თანაავტორს აქვს  საავტორო უფლება  ნაწარმოების იმ ნაწილზე, რომლის შექმნაშიც მას აქვს მონაწილეობა მიღებული და რომელსაც დამოუკიდებელი მნიშვნელობა აქვს.
 • არც ერთ თანაავტორს არა აქვს უფლება, აუკრძალოს  ნაწარმოების გამოყენება  სხვა თანაავტორს, ისევე როგორც აუკრძალოს  კვლევის გაგრძელება ერთობლივი ნაწარმოების საფუძველზე.

13.2 ასოციაციის თაოსნობით შექმნილი ნაწარმოების (ან მისი ნაწილის) გამოყენებისას, რომელზეც 13.1 პუნქტის შესაბამისად ვრცელდება პირის საავტორო უფლებები, ავტორი (თანაავტორი) ვალდებულია მიუთითოს, რომ მან გამოიყენა ასოციაციის თაოსნობით შექმნილი ნაწარმოები (ან მისი ნაწილი)  სხვა თანაავტორების მითითებით (ასეთების არსებობის შემთხვევაში).
13.3 დაუშვებელია ასოციაციის თაოსნობით შექმნილი ნაწარმოების (ან მისი ნაწილის) გამოყენება დამატებითი შეთანხმების გარეშე იმ პირების მიერ, რომლებიც 13.1 პუნქტში არაა მოხსენიებული.

საავტორო უფლებათა რეესტრი

ზმნურ ფორმათა მოდული. ვერსია 1.0

 • თედო უთურგაიძე
 • ლალი ეზუგბაია
 • რატი სხირტლაძე
 • მაია მანჯგალაძე
 • ნინო ჯორბენაძე
 • მარიკო ჭაბაშვილი
 • ხათუნა გიორგაძე

არაზმნურ ფორმათა მოდული. ვერსია 1.0

 • თედო უთურგაიძე
 • მარიამ მანჯგალაძე
 • ლალი ეზუგბაია
 • რატი სხირტლაძე
 • თეა ტეტელოშვილი
 • თამარ ვაშაკიძე
 • ნინო ჯორბენაძე
 • ეთერ შენგელია
 • ლია ბაკურაძე
 • ხათუნა გიორგაძე
 • მარიკო ჭაბაშვილი

მარტივი გაუვრცობელი წინადადების ანალიზი. ვერსია 1.0

 • თედო უთურგაიძე
 • რატი სხირტლაძე
 • ლალი ეზუგბაია
 • მაია მანჯგალაძე
 • თამარ ვაშაკიძე

ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული ცნობარი. ვერსია 1.0

 • მაია მანჯგალაძე
 • თედორე უთურგაიძე
 • რატი სხირტლაძე
 • ლევან ლაშაური

პროგრამული მოდული. ვერსია 1.0

ინტერფეისი, სიტყვათა გამოყოფა,  ტექსტის  კონვერტაცია (MS Word)

 • რატი სხირტლაძე
 • ლევან ლაშაური

ინტერფეისი, სიტყვათა გამოყოფა, ტექსტის  კონვერტაცია (MS Excel, MS PowerPoint)

 • ლევან ლაშაური

სიტყვათა სისწორის დადგენა,
სავარაუდო სწორი ვარიანტების შეთავაზება, სიტყვის კორექტულად გადატანა (განთავსებულია dll-ში)

 • რატი სხირტლაძე

ქართული სალიტერატურო ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი.

სიტყვა-სტატიები, ვერსია 1.0

 • ჭაბუკი ქირია
 • ვახტანგ იმნაიშვილი
 • ქეთევან გოჩიტაშვილი

ლოკალური პროგრამა, ვერსია 1.0

 • რატი სხირტლაძე

ვებ-აპლიკაცია, ვერსია 1.0

 • ალეკო ღლონტი

ქართული სალიტერატურო ენის განმარტებითი ლექსიკონი
(ელექტრონული ვერსია).


სიტყვა-სტატიები, ვერსია 1.0

 • ავთანდილ არაბული
 • ლევან ვაშაკიძე
 • ირინე თავბერიძე

ლოკალური პროგრამა, ვერსია 1.0

 • რატი სხირტლაძე

ვებ-აპლიკაცია,  ვერსია 1.0

 • ალეკო ღლონტი