...

რატი სხირტლაძე (გამგეობის თავმჯდომარე)

სამეცნიერო ხარისხი
მათემატიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი - 2003 წელი

განათლება
წლები უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება სპეციალობა აკადემიური ხარისხი
2005-2006 ჯორჯ  ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა პროექტების მართვა (Project Management) პროექტების  მართვის  მაგისტრი
1994-1995 სახელმწიფოს მართვის ქართულ-ამერიკული ინსტიტუტი (GIPA) სახელმწიფოს მართვა სახელმწიფოს მართვის მაგისტრი
1995-1997 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფინანსები და საბანკო საქმე ეკონომისტი (დიპლომი)
1989-1994 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოთვლითი მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი
1986-1989 კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა (წარჩინებით)    


სამუშაო გამოცდილება
წლები თანამდებობა დეპარტამენტის/განყოფილების დასახელება ორგანიზაციის დასახელება
2011-დღემდე დეპარტამენტის უფროსი სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
2005-2010 დირექტორი ანალიტიკური დეპარტამენტი შპს ”მაგთიკომი”
1995-2007 უფროსი მათემატიკოსი, დაპროგრამების ლექტორი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, გამოთვლითი მათემატიკის კათედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2000-2005 ფინანსური მენეჯერი ფინანსური დეპარტამენტი შპს ”მაგთიკომი”
1999-2000 განყოფილების უფროსი საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება სს ”საქართველოს საფონდო ბირჟა”


სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა
წლები როლი პროექტში პროექტის დასახელება დამფინანსებელი ორგანიზაცია
2011- პროექტის ხელმძღვანელი ქართული სალიტერატურო ენის განმარტებითი ლექსიკონი  (ელექტრონული ვერსია) რუსთაველის ფონდი
2006-2008 პროექტის ხელმძღვანელი ქართული ენის გრამატიკის ელექტრონული სისტემა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, რუსთაველის ფონდი
2006-2007 პროექტის ხელმძღვანელი ქართული ენის მართლწერის შემმოწმებელი პროგრამა ფონდი ”ღია საზოგადოება-  საქართველო”
2004 პროგრამისტი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებული ქართული მრავალხმიანობის კვლევის ცენტრის მონაცემთა ბაზა “ქართული მრავალხმიანობა” იუნესკო
1996 პროგრამისტი საარქივო ფოლკლორული მასალების კომპიუტერული დოკუმენტაცია ფონდი ”ღია საზოგადოება-  საქართველო”


დამატებითი ინფორმაცია
  1. საავტორო უფლება მეთოდურ ნაშრომზე ”ბალი” (მობილური კომუნიკაციებისთვის გამიზნული სატარიფო სისტემა) - განახორციელა შპს ”მაგთიკომმა”, 2005 წ.
  2. საქართველოს პრეზიდენტის სახელობითი სტიპენდია, 1997 წ.

ენები
  • ინგლისური კარგად
  • რუსული კარგად
  • ქართული მშობლიური

ჰობი
ისტორია, ნადირობა