...

სატელეკომუნიკაციო ლექსიკონი (პილოტური ვერსია)


ინგლისურ-ქართული
ქართულ-ინგლისური

სულ ბაზაში მოიპოვება: 8597 ჩანაწერი რედაქტირება